Chernihiv
02:27

Agency:
KP "ChTU"

Director:
Korzhov Oleh Anatoliiovych

Office address:
50, Shevchenka St, Chernihiv

Phones:
(0462) 23 31 45

Routes:

Bus:
Suburban:
Trolleybus: